Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

och 2. 1. Advokatens roll vid polisförhör. 2. Underlåtenhet

Advokat – utbildningsintyg

I del 1 tar Johan Eriksson upp advokatens roll vid polisförhör. Hur gör man en rättslig plan inför förhöret och vilka delar bör den innehålla? Eriksson ger även tips om själva genomförandet av förhöret och vad man skall tänka på. I del 2 går Jack Ågren igenom underlåtenhet i strafflagstiftningen. Som bekant innehåller strafflagstiftningen både förbud och påbud. Brott kan således begås genom såväl handling som underlåtenhet. Vad gäller underlåtenhetsbrott finns olika typer, och i vissa fall ställs krav på att den underlåtande är i en garantställning för att ansvar ska kunna utkrävas. Om detta diskuterar Jack Ågren.

Johan Eriksson
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna
Jack Ågren
Docent i straffrätt