Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skadebegränsning eller skadeståndsbegränsning? Om direkta och indirekta förluster samt ansvarsgrunder

I det här avsnittet går Jon Kihlman igenom om och i vilken utsträckning en part får konvertera en indirekt förlust till en direkt förlust, och därigenom få ersättning för sin skada trots att det saknades grund för att ersätta den indirekta förlusten.

Jon  Kihlman
Advokat