Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

HD ska pröva vilket beviskrav som gäller i tvist om bättre rätt till utmätt hästsläp

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).