Arbetsrätt

Lexnova Nyheter

Legitimations- och disciplinärenden

Nyheter (1050)

Mäklare som återanvänt egna foton nekas PT

En mäklare som använde egentagna fotografier från en tidigare förmedling utan samtycke varnades. På fotona, som visar fastighetens interiör, syns bland annat ”tydliga bilder av privat karaktär” – som den dåvarande säljaren inte vill ska finnas på ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Arbetsrätt

Varning för revisor efter otillräcklig granskning

En auktoriserad revisor har tillstyrkt fastställande av ett bolags resultat- och balansräkningar utan grund. Genom att inte vidta mer långtgående granskningsåtgärder har han åsidosatt god revisionssed. Bland annat har revisorn underlåtit att anmär...

Instans
Revisorsinspektionen (Revisorsnämnden)
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt