Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Vattenmiljö och vattenkraft – om den nya propositionen

I maj månads expertkommentar i miljörätt välkomnar vi Agnes Larfeldt Alvén som ny författare för Blendow Lexnova. Kommentaren fokuserar på förslagen till ändringar i miljöbalken avseende vattenkraftsanläggningar – ett område som i dagsläget rymmer många oklarheter och där behovet av en uppdaterad lagstiftning är stort.

Agnes Larfeldt Alvén
Advokat vid Agnes Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp