Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Två arbetsrättsliga bagateller

I november månads expertkommentar i arbetsrätt utreder Erik Danhard rättsläget med koppling till två i vardagen vanligt förekommande detaljfrågor vid omstruktureringar. Danhard tar upp situationen när en anställd erbjuds en ny tjänst med lägre lön och vilka rättsverkningarna blir vid en accept respektive ett avböjande.

Erik Danhard
Advokat och partner vid Hamilton Advokatbyrå