Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Strategiska medgivanden i rättighetsmål

I mars månads expertkommentar i processrätt skriver Fredrik Bergman och Johannes Forssberg om strategiska medgivanden i rättighetsmål – bland annat i ljuset av ett mål som just nu drivs av DO. Kommentaren behandlar särskilt den konflikt mellan civilprocessens regler och rättighetsprocessens syften som den aktuella typen av medgivanden aktualiserar.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa