Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Strandskydd och detaljplan

I december månads expertkommentar i miljörätt skriver Hanna Tynkkynen om strandskydd i detaljplanesammanhang. Kommentaren utgår från en nyligen meddelad dom av Mark- och miljööverdomstolen och berör såväl miljörätt som regelverket kring antagandet av detaljplan.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatfirman Wigert & Placht