Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rättelse på eget initiativ och nya regler om skattetillägg

Vad innebär det för den skattskyldige att Skatteverket nu getts utökade möjligheter att påföra skattetillägg vid rättelser på eget initiativ? Börje Leidhammar och Camilla Berkesten Hägglund analyserar den nya regleringen och reder ut frågor gällande sådana rättelser.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket