Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Prövning av putativt nödvärn

I april månads expertkommentar i straffrätt skriver Claes Lernestedt om putativt nödvärn och om hur prövningen är tänkt att gå till. Lernestedt menar att prövningen emellanåt hanteras bristfälligt och påtalar vikten av att de olika stegen i prövningen inte sammanblandas.

Claes Lernestedt
Professor i straffrätt