Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nyheter på momsområdet

I mars månads expertkommentar i skatterätt skriver Jesper Öberg och Kajsa Boqvist om de förändringar som trätt ikraft vid årsskiftet avseende förändrat fastighetsbegrepp samt förändrade regler för representation. Kommentaren tar även upp ett par intressanta ställningstaganden från Skatteverket när det gäller holdingbolags avdragsrätt för ingående moms samt vad som utgör momsfria betaltjänster.

Kajsa Boqvist
Skattejurist på PwC
Jesper Öberg
Jur. Dr i finansrätt och skattejurist på PwC

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp