Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nyansering i rättspraxis ger ökade möjligheter till...

I augusti månads expertkommentar i processrätt skriver Clarence Crafoord om ett nytt avgörande om strandskydd, där mark- och miljödomstolen efter en proportionalitetsbedömning beviljat dispens för att bebygga en sjönära fastighet. Domstolen har i målet hänvisat till senare års nyansering i rättspraxis och beviljat dispens trots att det saknats självständig dispensgrund enligt miljöbalkens regler - en rättstillämpning som generellt sett ger fastighetsägaren större möjligheter till dispens än tidigare.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa