Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya regler om närståendetransaktioner i aktiebolagslagen

När EU-reglerna om närståendetransaktioner implementeras i aktiebolagslagen förändras förutsättningarna för börsnoterade företag. Vilka transaktioner träffas och vad får det för konsekvenser för beslutsordning och sanktioner? Robert Sevenius ger sin analys av hur reglerna ska tolkas och vad de kommer få för inverkan på svensk rätt.

Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.