Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Färskt beslut från Högsta domstolen: Rätten till en rättvis rättegång...

I augusti månads expertkommentar i processrätt skriver Clarence Crafoord och Fredrik Bergman om ett nytt HD-fall där en enskild tillerkänts ersättning för rättegångskostnader mot stat och kommun - trots att utrymmet för detta på området tidigare ansetts vara närmast obefintligt. Kommentaren belyser även den senaste tidens utveckling, där HD i flera rättsfall mer och mer tagit en framträdande position när det gäller att uttolka fri- och rättighetsskyddet för enskilda.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa