Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

"Den avbrutna entreprenaden" – säkerhetsåtgärder enligt RB 15:3 efter...

I september månads expertkommentar i processrätt behandlar Bengt Bolin frågan om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken utifrån ett HD-beslut från mars 2018, ”den avbrutna entreprenaden”, och konstaterar att beslutet borde minska utrymmet för sådana säkerhetsåtgärder på ett sätt som möjligen ännu inte fått fullt genomslag.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl