Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

och 2. 1. ÄB 7:4 När och inom vilken tid kan man väcka talan? 2. Skevdelning och ett nytt rättsfall från hovrätten.

Advokat – utbildningsintyg

I del 1 t tar Fredric Renström upp när och inom vilken tid man kan väcka talan enligt ÄB 7:4. Detta med anledning av ett nytt avgörande som vi väntar på där HD meddelat prövningstillstånd. I del 2 går Marie Wessel igenom skevdelning och tar upp ett nytt intressant hovrättsfall i ämnet.

Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå