Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

HFD ska pröva beslut om utökad jakttid på samebyars renbetesområden

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Jakt och fiske, Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).