Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Mahr och det svenska rättssystemet

I april månads expertkommentar i familjerätt skriver Kent Källström om mahr, och de svårigheter som kan uppstå vid överföring av rättsinstitut från en rättsordning till en annan. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt avgörande där Högsta domstolen funnit att ett avtal om att utge mahr vid anfordran inte kunde göras gällande och ogillade därför en kvinnas talan att hennes tidigare make skulle förpliktas betala motsvarande 1,5 miljoner kronor till henne.

Kent Källström
Professor i civilrätt