Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

De nya bodelningsförordningarna

I november månads expertkommentar i familjerätt skriver Marie Wessel om de nya bodelningsförordningarna, som träder i kraft i januari 2019. Kommentaren redogör för ett alldeles färskt betänkande, som bland annat innefattar förslag om införandet av en ny lag samt ändringar i äktenskapsbalken och de internordiska bestämmelserna på området – ändringar som inte alltid överensstämmer med nuvarande regler, och därför kan bli problematiska.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå