Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Titti Mattsson om barns rätt och barnets bästa, med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020. Kommentaren redogör bland annat för ett antal aktuella avgöranden på området, och ställer frågan om svenska myndigheter är rustade för den kommande barnrättslagen.

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt