Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen

I september månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om rätten att slippa automatiserade beslut. Enligt kommentaren omfattar bestämmelsen i dataskyddsförordningen bara beslut som enbart grundas på automatiserad behandling som inbegriper så kallad profilering – och besluten är förbjudna först sedan den registrerade begärt att få slippa dem.

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen