Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Att hantera dysfunktionella konflikter på arbetsplatser

Arbetsplatskonflikter kan resultera i ohälsa – i värsta fall självmord – och kan kosta samhället åtskilliga miljarder kronor per år. Det finns därför mycket att vinna på att lära sig att hantera så kallade dysfunktionella konflikter på ett effektivt sätt. Det menar Gert Nilsson Eldrimner, som ger praktiska tips om hur arbetsgivare bör agera vid mobbning och andra destruktiva beteenden – och när en expert kan behöva kopplas in.

Gert Nilsson Eldrimner
Advokat och medlare, med inriktning på arbetsrätt och arbetsplatskonflikter.