Gert Nilsson Eldrimner

Gert Nilsson Eldrimner

Advokat och medlare, med inriktning på arbetsrätt och arbetsplatskonflikter.

Advokat och medlare, med inriktning på arbetsrätt och arbetsplatskonflikter. 

Expertkommentarer