Ulrika Strömbom

Ulrika Strömbom

Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander

ADVOKAT, DELÄGARE

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.


  • Stockholms universitet, jur kand (1990)

  • Harvard Law School, LL.M. (1991)

  • London School of Economics, LL.M. (1998)

  • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt (1991-1993)

  • Hovrättsassessor, Svea hovrätt (1999)

  • Biträdande jurist (1999)

  • Advokat (2000)


Play

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar flest tvister mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav – och hur detta ska vara utformat för att inte riskera preskription. Hon kompletterar med ny praxis.

Advokat – utbildningsintyg