Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Tre nya propositioner samt tre nya domar från AD

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet avhandlar Iseskog tre nya förslag från regeringen gällande entreprenörsansvarslag, skattereduktion för fackföreningsavgift, företagshemlighetslag. Från arbetsdomstolen går vi igenom domar om avskedande, indirekt diskriminering och kollektivavtalstolkning. Dessutom tar Iseskog upp ett spännande utredningsförslag på temat tid för utveckling i arbetslivet. På utredningsfronten har regeringen givit i uppdrag åt diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljöverket att utforma information till stöd för arbetsgivare när arbetsgivaren ska fullgöra sina skyldigheter vad gäller att förebygga sexuella trakasserier. Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare för att se över sjukskrivningsprocessen.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp