Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Statligt anställdas ansvar vid förseelse och brott

Arbetsdomstolen ogiltigförklara de nyligen avskedandet av Transportstyrelsens generaldirektör då brott sligt agerande inte bevisats. Vilket ansvar har en statsanställd i fråga om förseelser i tjänsten? Jonas Wiberg analyserar rättsläget utifrån det omtalade målet. Samtidigt belyser han risken för dubbelbestraffning för statligt anställda som avskedas och samtidigt döms för brott.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet