Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rätten att få sina rättigheter upplästa

Vad innebär det för försvaret om den misstänkte inte informerats om sina rättigheter i samband med att han eller hon delgetts misstanke om brott? Kan förhören ändå användas som bevisning? Henrik Olsson Lilja diskuterar konsekvenserna med hänsyn till uttalanden från Europadomstolen och ny lagstiftning.

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare, Olsson Lilja Advokater