Hur aktivt måste likabehandlingsarbetet vara?

Det är numera lagkrav på att du som arbetsgivare ska ha ett aktivt likabehandlingsarbete. Vad innebär detta och hur ska arbetet genomföras i praktiken? Tommy Iseskog beskriver de fem områden som måste kartläggas, samt vilka kompetenser och tillvägagångssätt som krävs.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt
Hur aktivt måste likabehandlingsarbetet vara?

Hur aktivt måste likabehandlingsarbetet vara?   Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler i diskrimineringslagen om s.k. aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Såväl Diskrimi...