Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Arbetsrättsliga prejudikat 2017

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt sammanfattar Sören Öman 2017 års skörd av referat från Arbetsdomstolen. Flera av avgörandena rör uppsägning eller avskedande, diskriminering och konkurrensklausuler – men bara ett rör stridsåtgärder.


Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen