Ulf Djurberg

Ulf Djurberg

Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå.

Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå. Ansvarar bland annat för områdena compliance och investigations. Med mer än 20 års erfarenhet av området har Ulf genomfört interna utredningar såväl nationellt som internationellt.

Expertkommentarer

Seminarier