Ronja  Kleiser

Ronja Kleiser

Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå

Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå. Verksam inom compliance och investigations samt tvistelösning. Ronja har betydande erfarenhet inom kommersiella tvister samt antikorruptionsfrågor och genomförande av interna utredningar inom områden som konkurrensrätt, korruption, offentlig upphandling och jävsfrågor.

Expertkommentarer

Seminarier