Lexnova Expertkommentarer

Compliance

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom compliance. Landets ledande juridiska experter analyserar den senaste rättsutvecklingen och tolkar lagen ur ett praktiskt perspektiv.

  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå.
Ronja  Kleiser
Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå
Nils Eilertz
Associate på Setterwalls advokatbyrå
Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare inom compliance

Expertkommentarer (23)

Ledningens ansvar i finansiella bolag

Hur ska styrelse och VD i ett finansiellt bolag agera för att minska risken för personligt ansvar? Dunér behandlar skadeståndsansvaret och det administrativa ansvaret för den fysiska personen, beroende på typ av finansiellt företag.