Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Golvpriser, fasta priser och takpriser i offentlig upphandling

I oktober månads expertkommentar i offentlig upphandling skriver Ulf Djurberg och Fredrik Olsson om ett nytt fall från Högsta förvaltningsdomstolen där domstolen konstaterar att så kallade golvpriser som huvudregel inte är tillåtna i upphandlingar. Rättsfallet diskuteras särskilt i relation till upphandlande myndigheters möjligheter att föreskriva fasta priser eller takpriser – men även konkurrensrättsliga aspekter vad gäller samordning av priser inom ramen för upphandlingar berörs.

Ulf Djurberg
Advokat och delägare, Setterwalls advokatbyrå
Fredrik Olsson
Advokat vid Setterwalls advokatbyrå