Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Beräkning av upphandlingsskadeavgift i praktiken

Hur beräknas upphandlingsskadeavgiften vid otillåten direktupphandling, och vilka förmildrande respektive försvårande omständigheter har betydelse? Ulf Djurberg, Lorentz Reige och Pär Kramming ger en praktisk analys av de metoder som använts i ett stort antal avgöranden – bland annat färsk HFD-praxis.

Lorentz Reige
Biträdande jurist på Setterwalls advokatbyrå
Pär Kramming
Biträdande jurist på Setterwalls advokatbyrå
Ulf Djurberg
Advokat och delägare, Setterwalls advokatbyrå