Sophia Bark

Biträdande jurist vid Landahl advokatbyrå AB, specialiserad inom entreprenadrätt och fel i fastighet.

Expertkommentarer