Erik Wendel

Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen

Expertkommentarer