Arbetsrätt

Rättsområden

Urval av experter

Björn Rustare
Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper
Johan Sundberg
Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper
Erik Danhard
Advokat och partner vid Hamilton Advokatbyrå

Nyheter (8256)

Fel att ingå avtal med änka - och inte särkullbarn

En mäklare kontrollerade inte vem som hade rätt att förfoga över en bostadsrätt som ingick i ett dödsbo, underlät att vidarebefordra bud till säljarna samt etablerade affärsförbindelse, och medverkade till en transaktion, med dödsboet utan att ha uppnått kundkännedom om samtliga delägare. För detta får han en varning.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Familjerätt, Arbetsrätt

”Parkettgolv” i nyproduktion var laminat - mäklare varnas

Mäklaren kopierade en text från en småhustillverkares hemsida och la in i en annons. Han varnas nu för att det av annonsen framgick att den bostadsrätt ett sambopar köpte skulle ha parkettgolv, när det rätteligen var laminat som lagts in – och trots att han hela tiden haft tillgång till den så kallade tillvalslistan, där golvtypen framgick.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Arbetsrätt

Analyschef varnas för egna värdepappersaffärer

Trots att det är fråga om upprepade överträdelser av en person i chefsställning stannar påföljden vid en varning. Swedsecs disciplinnämnd beaktar att varken ekonomisk skada eller intressekonflikt har uppstått på grund av att 16 av mannens värdepappersaffärer under ett års tid genomförts utan förhandsgodkännande, och en i strid med enmånadsregeln.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt, Compliance

Kundstöd varnas för titt på gemensamt konto

Att ex-sambon uppgett att kontot, som används för det gemensamma barnets underhåll, inte fungerade som det ska ursäktar inte att mannen gjorde slagningar i företagets system. Agerandet innebär ett intrång i den enskildes integritet och riskerar att skada förtroendet för företaget, konstaterar Swedsecs disciplinnämnd.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik, Compliance

Kundrådgivares licens återkallas

Trots att framtidsfullmakten var alldeles ny, och dessutom inte reglerade gåvor, verkställde kundrådgivaren överföringen på totalt en miljon kronor – varav hälften till fullmaktshavaren själv. Därför återkallas hans licens.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Play (67)

Ny AD-dom om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande

Tommy Iseskog tar upp ett nytt viktigt avgörande från Arbetsdomstolen om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande. Han klargör både hur begreppet laglig grund och begreppet saklig grund fungerar. Domen beskriver väl hur arbetsgivare ska hantera denna typ av frågor.

Advokat – utbildningsintyg

Ny dom från AD om avskedande vid arbetsvägran

Tommy Isekog kommenterar en ny intressant dom från Arbetsdomstolen om avskedande vid arbetsvägran. Vidare redogör han för den spännande utredningen om moderniserad arbetsrätt med frågor om turordningsreglerna, kompetensutveckling, kostnader vid uppsägning och anställningsvillkor.

Advokat – utbildningsintyg

Ny dom från Arbetsdomstolen om arbetsvägran

En arbetsgivare fick rätt av AD att säga upp en kvinna som vägrade städa toaletter på ett hem för barn och ungdomar. Tommy Iseskog analyserar hur arbetsgivare ska hantera anställda som arbetsvägrar.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (119)

Klädkoder i arbetslivet

Vilka krav på klädsel kan arbetsgivare ställa på anställda och kan man förbjuda bärande av religiösa symboler? Vi synar regelverket i sömmarna, listar do's and dont's och går igenom aktuell praxis i Sverige och Europa.

Konkurrerande verksamhet och skadestånd

Erik Danhard analyserar sex viktiga domar från Arbetsdomstolen och redogör för skillnaderna mellan arbetstagarens skyldigheter under pågående anställning och dem som följer av en konkurrensförbudsklausul respektive lagen om företagshemligheter.

Fem arbetsrättsliga "finesser"

Hur avviker den arbetsrättsliga kontraktsrätten från "den vanliga"? Erik Danhard skriver om fem kontraktuella "finesser" – praktiskt viktiga tydliggöranden i Arbetsdomstolens praxis – som inte fått den största uppmärksamheten.

Arbetsrättsliga prejudikat 2018

Det finns mycket att lära av de prejudikat som kom under året – flera handlade om diskriminering. Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste domar från Arbetsdomstolen, bland annat om värvningsklausuler och stridsåtgärder.

Arbetsrätten, staten och demokratin

Hur ser man till att "rätt" kandidat anställs i offentlig sektor, och vilken betydelse har beslut från Statens överklagandenämnd? En ny dom från Arbetsdomstolen visar på ett rättsligt vakuum, som enligt Wiberg riskerar att sätta reglerna om saklig grund för anställning ur spel.

Seminarier (13)