Lexnova Webbinarier

Digitala juridiska seminarier

Köp nu

Lokalens skick – fallgropar att undvika

Juridiken vid uthyrning av kommersiella lokaler är komplicerad. Ett otydligt eller ofullständigt hyreskontrakt kan bli kostsamt för fastighetsägaren. Avtalen är ofta anpassade efter varje hyresgäst och ideligen uppstår frågor gällande lokalens skick. Vem bär det juridiska ansvaret vid ombyggnader under hyrestid och återställande av lokal? På detta webbinarium med Rune Thomsson, får du ovärderlig kunskap om hur kontraktet bör utformas beträffande hyresgästanpassningar och underhållsskyldighet.

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.