Varumärkesrätten under utveckling

Varumärkesrätten är under ständig förändring. Eftersom nya avgöranden från myndigheter och domstolar kommer kontinuerligt blir det allt svårare för praktiker att hålla sig ajour. Se till att du är uppdaterad och få en kondenserad version av den senaste utvecklingen på området av våra juridiska experter.

Stojan Arnerstål
Jur. dr och docent samt specialist på Advokatfirman Vinge. Stojan Arnerstål är specialiserad på avtalsrelaterad immaterialrätt och är en av de ledande forska... Mer…
Richard Wessman
Jur. dr och advokat samt delägare på Advokatfirman Vinge. Richard Wessman är en av landets främsta experter inom varumärkesrätt och författare av lagkommenta... Mer…

På seminariet ger Richard Wessman och Stojan Arnerstål dig en uppdatering av aktuell rättspraxis, nyheter och utveckling inom varumärkesrättens område – både nationellt och internationellt. Fokus för seminariet ligger på frågan om vilka praktiska konsekvenser utvecklingen för med sig för jurister och andra som dagligen arbetar med varumärkesrätt.

Efter genomfört seminarium har du fått uppdaterade kunskaper om kontexten för aktuell myndighets- och rättspraxis samt vilka nya frågor som är på gång. Utbildningscertifikat och frukost ingår.

Ur innehållet: 

  • Aktuell lagstiftning och rättspraxis på varumärkesrättens område 
  • Utvecklingstendenser inom varumärkesrätten  
  • EU-rättens betydelse för varumärkesrättens utveckling 

Seminariet riktar sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med varumärken och varumärkesanvändning i sitt arbete, t.ex. jurister och paralegals på advokatbyråer, patentbyråer, bolag och myndigheter. Anställda på reklambyråer och marknadsavdelningar som jobbar med marknadsföring.  

Datum
Torsdag 5 december
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr