Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Upphovsrättsdirektivet och ny EU-praxis

I våras antogs det nya upphovsrättsdirektivet i syfte att ytterligare harmonisera upphovsrätten. Direktivet för med sig flera viktiga förändringar för svensk upphovsrätt – framförallt kopplat till digital nyhets- och innehållsförmedling. De senaste åren har även EU-domstolen behandlat flera upphovsrättsliga frågor. Vilka slutsatser går att dra av utvecklingen?

Sanna Wolk
Head of IP vid Cirio advokatbyrå jämte professor vid Uppsala universitet. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), ... Mer…

Professor Sanna Wolk går igenom det nya direktivets viktigaste punkter och redogör för betydelsefulla domstolsavgöranden på upphovsrättsområdet. Här får du praktiska verktyg för att kunna värna om dina klienters upphovsrättsliga intressen och säkerställa att de får rätt ersättning.

Efter genomfört seminarium är du väl införstådd med EU-domstolens syn på upphovsrätten i förhållande till andra delvis konkurrerande rättigheter, såsom yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet. Dessutom har du fått goda insikter om det nya direktivet och hur den framtida rättsutvecklingen på upphovsrättsområdet kan komma att påverkas av diskuterade avgöranden.

Ur innehållet

  • Det nya upphovsrättsdirektivet och dess viktigaste punkter 
  • EU-domstolens domar i målen C-469/17, C-476/17 och C-516/17
  • Svenska PMÖD:s avgörande i mål PMT 1473-18 (järnrörsskandalen)
  • Analys av utvecklingen på upphovsrättsområdet i ljuset av diskuterade rättsfall och det nya direktivet.

Vem bör gå på seminariet

Affärsjurister – för att bättre kunna representera klienters upphovsrättsliga intressen vid digital distribution.

Rättighetsorganisationer – för att säkra upphovsmäns rätt till ersättning vid spridning av deras verk.

Datum
Torsdag 21 november
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr