Smart avvisning av bevisning – praktiska åtgärder för en effektiv process

Bevisning kan ha stor betydelse för effektiv processföring. Det finns viktiga överväganden att göra både i fråga om egen bevisning och motpartens tänkbara eller redan åberopade bevisning. Rättegångsbalkens regler om avvisning av bevisning kan vara ett värdefullt verktyg – men hur ska detta hjälpmedel nyttjas för optimal effekt?

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl

På Blendow Lexnovas frukostseminarium belyser Bengt Bolin hur du kan använda bevisregler till förmån för en effektivare domstolsprocess. Under seminariet ges flera praktiska exempel på en strategiskt användbar tillämpning av RB 35:7 – inklusive den för part eller ombud speciella situationen att få till avvisning av den egna bevisningen, samt under vilka förutsättningar detta kan vara användbart.  

Datum
Tisdag 13 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Helio Thouse, Engelbrektsplan 1, Stockholm