Riskminimering i kommersiella avtalsförhållanden

Otydliga formuleringar och bristande avtalsbundenhet kan få stora konsekvenser på det kommersiella förhållandet. Det kan medföra osäkerhet mellan parterna och i värsta fall leda till tvist. Få vägledning kring hur du tar dig runt kontraktsrättsliga utmaningar – och hur du ska agera för att säkra upp ett avtalsförhållande.

Ida Lindberg
Advokat och delägare, Gro Advokatbyrå. Har gedigen kunskap om kommersiell avtalsrätt och är även specialist inom IT-rätt, tvistelösning och GDPR-frågor
Sofia Halliday Bruno
Sofia Halliday Bruno är advokat och delägare på Gro Advokatbyrå. Hon har gedigen erfarenhet av kommersiell avtalsrätt och förhandlingar. Tidigare verksam vid... Mer…

Under detta seminarium belyser experterna från Gro Advokatbyrå allvarliga avtalsfällor som är viktiga att känna till och behärska. Du får dessutom vägledning kring olika ställningstaganden domstolarna gjort de senaste åren – och hur du minimerar risken för tvist genom att formulera avtalsinnehållet korrekt. Utbildningscertifikat och frukost ingår.

På agendan: 

  • När motpartens kontaktperson har fullmakt och behörighet att ingå avtal
  • Vad händer om fel avtalsversion signeras?
  • Oklara formuleringar - när parterna är oense om hur en skrivning ska tolkas 
  • Kan avtalsbundenhet passivt uppstå? 
  • Jämkning av oskäliga klausuler


Vem bör gå på seminariet

Seminariet vänder sig till jurister och beslutsfattare som kommer i kontakt med kommersiella avtal.

Datum
Fredag 24 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm