Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Risker med konsultavtal

Att hyra in personal kan vara riskfyllt, särskilt om uppdraget pågår över längre tid. Praktiska omständigheter leda till att konsulter bör betraktas som arbetstagare. En uppsagd konsult kan därför gå till domstol, kräva allmänt skadestånd och bli återanställd. Som uppdragsgivare är det därför viktigt att ha koll på detaljerna och se till att konsultavtalet utformats korrekt.

Jonas Wiberg
Jonas Wiberg är arbetsrättsjurist och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skilje... Mer…

Under detta frukostseminarium går en av landets främsta experter inom arbetsrätt, Jonas Wiberg, igenom svåra gränsdragningar mellan begreppen uppdragstagare och arbetstagare. Du får en redogörelse kring definitionerna så som de har uppställts av Arbetsdomstolen, samt konkreta tips på vad uppdragsgivare måste tänka på vid upprättandet av konsultavtal. 

Ur innehållet: 

  • Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anse som uppdragstagare respektive arbetstagare
  • Vad man ska tänka på vid upprättandet av konsultavtal
  • Relevant praxis från Arbetsdomstolen


Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är jurist, företagsledare, HR- eller rekryteringsansvarig.

Frukost och utbildningscertifikat ingår.


Datum
Onsdag 20 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr