Rätt metod vid interna utredningar

Under senare år har efterfrågan på interna utredningar ökat lavinartat inom såväl privat- som offentlig sektor. Tidigare har det oftast rört sig om korruption och mutbrott, men på senare tid har det även visat sig viktigt att utreda frågor om till exempel diskriminering, arbetsmiljöbrott och jävsfrågor.

Sofie Ottosson
Biträdande jurist verksam inom Setterwalls grupp för compliance & investigations samt EU & konkurrensrätt. Sofie har betydande erfarenhet av rådgivni... Mer…
Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå. Ansvarar bland annat för områdena compliance och investigations. Med mer än 20 års erfarenhet av området ha... Mer…

När brott inom verksamheten utförs av någon internt är det inte frågan om, utan när en organisation behöver adressera frågan. En skyndsam och systematisk internutredning kan tidigt fånga upp missförhållanden inom organisationen samt förhindra interna förtroendeskador och kostsamma regelbrott. Men hur ska man gå tillväga i praktiken?

På detta frukostseminarium talar compliance-experterna Ulf Djurberg och Sofie Ottosson från Setterwalls advokatbyrå om korrekta metoder gällande interna utredningar utifrån ett praktiskt perspektiv. Bland annat får du svar på vilka komponenter internutredningen bör bestå av, och vilka regelverk du måste beakta vid genomförandet.

Seminariumet vänder sig till som är jurist inom compliance-området, är i ledande position eller jobbar som juridisk rådgivare eller som compliance officer.

Datum
Fredag 21 september
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm