Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Open Source-policy i praktiken

Allt fler företag satsar på utveckling av mjukvara med Open Source – öppen källkod – men användningen är förenad med licensvillkor. Om villkoren inte följs kan användandet bli mycket kostsamt och i värsta fall underminera ett bolags värde. Trots detta brister ofta kunskapen om hur dessa risker kan minimeras.

Bobi Mitrovic
Advokat (Specialist Counsel) och verksam inom Setterwalls IP/Tech-grupp där han biträder klienter inom områdena för compliance, IT och dataskyddsfrågor
Håkan Nordling
Jur. kand, verksam som Specialist Counsel inom Setterwalls IP/Tech-grupp med fokus på juridisk rådgivning rörande IT och teknikfrågor

På seminariet går experterna från Setterwalls igenom upphovsrättens betydelse för Open Source-licenser och de tillhörande kraven. Du kommer få förståelse för OSS-landskapet och hur du skapar en policy som passar in i företagets verksamhet. Detta bygger ett bolagsvärde genom att beredskapsnivån för revision (vid exempelvis förvärv) blir avsevärt mycket högre. 

Ur innehållet 

  • Olika typer av Open Source-licenser och risker med att inte följa kraven
  • Så kan användning utgöra upphovsrättsintrång om licensvillkor inte följs 
  • När och hur en egenutvecklad kod smittas av copyleft
  • Så utformar du en policy och säkerställer efterlevnad


Vem bör gå på seminariet

Jurister och beslutsfattare – för att säkerställa att företagets värde inte undermineras på grund av felaktig licensanvändning.

Compliance officers – för att säkerställa verksamhetens regelefterlevnad. 

IT-ansvarig – för att få insikt i vad som legalt sett krävs vid användning av Open Source och hur det säkerställs i utvecklingsprocesser och IT-projekt.  


Utbildningscertifikat och frukost ingår.

Datum
Fredag 20 september
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Pris
2 490,00 kr