Nyheter inom outsourcing för finansiell sektor

Europeiska Bankmyndigheten, EBA, har antagit nya detaljerade riktlinjer om outsourcing som träder i kraft den 30 september 2019. Kraven på finansiella aktörer att hantera sin utlagda verksamhet är omfattande och kännedom om de nya riktlinjerna är av yttersta vikt för att säkerställa de ökade kraven på regelefterlevnad. Om reglerna om outsourcing inte efterlevs finns risk för sanktion eller att Finansinspektionen återkallar bolagets tillstånd.

Tor Dunér
Advokat, delägare och en av grundarna av ADN Law Advokatfirma. Förutom en mångårig verksamhet som advokat har han även arbetat som bank- och bolagsjurist på ... Mer…
Helene Holm
Advokat på Next Advokater. Helene Holm har lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Hon har under ca 10 år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och reg... Mer…

Seminariet behandlar banker, värdepappersbolag, betaltjänstaktörer och andra finansiella aktörers intresse att hantera utlagd verksamhet regelrätt. Med rätt kunskap kan dyra framtida misstag undvikas. Säkerställ att du är uppdaterad på hur regelverket ska implementeras och nyttjas inom din verksamhet. Under seminariet går compliance-experterna Tor Dunér och Helene Holm igenom de senaste nyheterna inom outsourcing för finansiella bolag. 

På agendan: 

  • Vad de nya riktlinjerna innebär i praktiken 
  • Genomgång av kraven på outsourcingprocessen 
  • Verktyg för att identifiera utlagd verksamhet 
  • Genomgång av governance-kraven 

Utbildningscertifikat och frukost ingår.

Datum
Tisdag 19 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr