Nya bodelningsförordningarna i praktiken

Snart börjar det nya regelverket att tillämpas – är du uppdaterad kring de nya bestämmelserna? Vet du vilka konsekvenserna blir? På vårt frukostseminarium blir du väl förberedd – träffa advokat Fredric Renström som redogör för de kommande förändringarna och för några av problemen i kölvattnet av dem.

Fredric Renström
Advokat och Partner. Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

I januari 2019 träder de nya bodelningsförordningarna i kraft. Det är inte bara en ny lag som införs, utan ändringar görs även i bland annat äktenskapsbalken och de internordiska bestämmelserna på familjerättens område. Advokat Fredric Renström reder ut de kommande förändringarna och de praktiska implikationerna som följer.

På agendan: 

• Vad säger de nya reglerna om vilken domstol som är behörig? 

• När är svensk eller utländsk lag tillämplig? 

• Vad har ändrats kring formkrav på handlingar?


Välkommen med din anmälan – frukost och utbildningscertifikat ingår.

Datum
Onsdag 28 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm