När är konkurrensklausuler giltiga?

Vid införandet av en konkurrensklausul finns det anledning att noga överväga om den riskerar ogiltigförklaras. Arbetsgivaren behöver därför ha god kunskap om de principer som utformats genom Arbetsdomstolens praxis. Så vad krävs för att en konkurrensklausul ska vara giltig?

Erik Danhard
Erik Danhard är advokat och part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rät­t och bi­trä­der med tra­di­tio­... Mer…

Missa inte Lexnova frukostseminarium där advokat Erik Danhard reder ut frågan med utgångspunkt i bland annat ny praxis från Arbetsdomstolen. Här får du som är arbetsrättslig jurist eller arbetsgivare, både kärnfull information om rättsutvecklingen samt konkreta tips på hur prövningen av en konkurrensklausul kan gå till. 

Datum
Torsdag 27 september
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm