Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Medling – ett effektivt sätt att lösa konflikter

Som processande jurist eller beslutsfattare är det viktigt att kunna hantera konflikter, ofta är medling ett effektivt verktyg. Främst för att undvika kostsamma domstols- eller skiljeförfaranden, men också för att bevara affärsrelationer.

Gert Nilsson Eldrimner
Grundare av Advokatfirman Eldrimner, som har kontor i Stockholm och Köpenhamn, med fokus på medling och tvistelösning. Har medlingskompetens som sträcker sig... Mer…

Advokat Gert Nilsson Eldrimner går igenom de viktigaste verktygen för en framgångsrik medling. Lär dig att undvika vanliga misstag och hur du bäst hanterar en infekterad tvist för att uppnå samförstånd. Genom att behärska medling sparar du både din tid och klienternas pengar.

Ur innehållet

  • Så fungerar ett medlingsförfarande
  • Vanliga misstag att undvika
  • När det är värt att medla
  • Medlarens viktigaste verktyg

Vem bör gå på seminariet

Processjurister – för att kunna undvika domstol och skiljeförfaranden när det är lämpligt.

Frukost och deltagarintyg på 1,5 timmar utdelas till deltagare på plats.

Datum
Onsdag 27 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr