Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Konkurrens- och värvningsklausuler

Ny praxis från Arbetsdomstolen förändrar synen på konkurrensbegränsningar och kan komma att påverka företagen negativt. Det gäller därför att arbetsgivaren ser över befintliga värvningsklausuler i anställningsavtalen, så att dessa inte riskerar ogiltigförklaras vid rättslig prövning.

Anneli Lönnborg
Advokat och Senior Associate. Har gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Hon har även god erf... Mer…

Värvningsklausuler får endast användas i den utsträckning det finns ett berättigat syfte respektive intresse och endast till den del värvningen avser "aktiv" rekrytering. Risken för dyra misstag kan minimeras genom uppdatering om relevanta bestämmelsers betydelse för ett anställningsförhållande.

Seminariet behandlar arbetsgivarens intresse av att kunna säkra sina tillgångar i form av personal och kunder när en medarbetare går vidare till en annan arbetsgivare och uppdaterar dig om vilka kostsamma konsekvenser förändringen medför bolag som har investerat i rekrytering.

Ta del av konkreta tips om hur du skyddar verksamheten och hur ny AD-praxis påverkar processtrategin när tvisten väl är ett faktum.


På agendan

  • När konkurrens- och värvningsklausuler ska användas 
  • Hur du bedömer verksamhetens skyddsbehov
  • Hur omfattande respektive klausul får vara och över hur lång tid de får sträcka sig 
  • Vad som gäller när du avser anställa flera personer från samma företag


Vem bör gå på seminariet

Jurister – för att uppdatera dig om hur ny AD-praxis påverkar processtrategin när tvisten väl är ett faktum

HR-ansvariga – en värvningsklausul ogiltigförklaras om den innehåller ett mindre fel. Det är därför viktigt att utforma klausuler på rätt sätt redan vid ingåendet av anställningsförhållandet 


Datum
Torsdag 26 september
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr